Aktualności

Historia

Statut

Kalendarz

Edukacja

Imprezy

Konkursy

Projekty

Regulaminy

Usługi

Foto

Archiwum

Kontakt

Ochrona danych osobowych

 

 

 

 AKCJA LATO 2018”

FERIE LETNIE MCKiE w CKiE SZKOŁA ŁACIŃSKA

DLA DZIECI W WIEKU OD 7 LAT 

I turnus: 02-06 lipca 2018

II turnus: 20.08-24.08 sierpnia 2018

Czytaj więcej...


FERIE LETNIE w MCKiE Budynek Ratusza

BRAK MIEJSC

Karta zgłoszenia

REGULAMIN

Uczestnictwa w zajęciach podczas ferii letnich 2018

organizowanych

przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

ZAPISY OD 20 CZERWCA 2018 R 

 1. Zajęcia podczas ferii letnie 2018 organizowane przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji przeznaczone są dla dzieci i młodzieży zamieszkujących teren Miasta Malborka od rocznika 2011
  i starsze.

 2. Zajęcia organizowane są w dwóch turnusach:

I turnus w terminie od 09 lipca do 13 lipca 2018 r.

II turnus w terminie od 06 sierpnia do 10 sierpnia 2018 r.

 1. Uczestnik zajęć może wziąć udział wyłącznie w jednym turnusie.

 2. Warunkiem udziału w zajęciach jest wcześniejsze wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w biurze oraz na stronie internetowej organizatora www.kultura.malbork.pl i dostarczenie jej do MCKiE przy ul. Armii Krajowej 68 w Malborku (budynek Szpitala Jerozolimskiego) w terminie od 20 czerwca 2018 r. do wyczerpania miejsc. Kartę zgłoszenia wypełnia rodzic (opiekun prawny).

 3. Podczas składania karty zgłoszenia konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej dziecka.

 4. Za uczestnictwo w zajęciach podczas ferii letnich 2018 organizowanych przez MCKiE obowiązuje odpłatność wysokości 130 zł, płatna wyłącznie gotówką bezpośrednio w kasie  MCKiE ul. Armii Krajowej 68.

 5. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona (40 osób w jednym turnusie), o przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia do MCKiE karty zgłoszenia wraz z wniesioną opłatą.

 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach opłata nie ulega zwrotowi oraz pomniejszeniu.

 7. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczestnika podczas ferii letnich 2018 organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, bez możliwości zwrotu poniesionej opłaty.

 8. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.

 9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zabierze ze sobą na zajęcia podczas ferii letnich 2018.

 10. MCKiE nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z niepodania przez rodzica (opiekuna prawnego) informacji, mogących mieć znaczenie dla samopoczucia i zdrowia dla dziecka w czasie warsztatów, podróży itp.

 11. Opiekun jest zobowiązany doprowadzić dziecko na czas w uzgodnionym miejscu wskazanym przez organizatora.

 12. Osoby podpisując kartę zgłoszenia przyjmują do wiadomości, że udział w zajęciach podczas ferii letnich 2018 jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z promocją MCKiE.

 13. Organizator jest uprawniony do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.kultura.malbork.pl oraz w biurze MCKiE przy ul. Armii Krajowej 68 w Malborku.

     I TURNUS
9 .07.-13.07.2018r.
Od godziny 10:00 do 14:00

Poniedziałek

9.07.2018

WARSZTATY HISTORYCZNE:

Szkoła Łacińska.


  Wtorek

10.07.2018

 Nowa Holandia –pod  Elblągiem wycieczka. 
 

 Środa

11.07.2018

 DINOPARK- wycieczka. 
 

   Czwartek

12.07.2018

Skansen w Szymbarku -wycieczka
 

Piątek

13.07.2018
GRY I ZABAWY
 – Muzeum Zamkowe
(ognisko u Heksy).

 

 II TURNUS
6 .08.-10.08.2018r.
Od godziny 10:00 do 14:00

Poniedziałek

6.08.2018

WARSZTATY HISTORYCZNE:

Szkoła Łacińska.


  Wtorek

7.08.2018

 Nowa Holandia –pod  Elblągiem wycieczka. 
 

 Środa

8.08.2018

 DINOPARK- wycieczka. 
 

   Czwartek

9.08.2018

Skansen w Szymbarku -wycieczka
 

Piątek

10.08.2018
GRY I ZABAWY
 – Muzeum Zamkowe
(ognisko u Heksy).
 

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE