Aktualności

O nas

Historia

Statut

Kalendarz

Edukacja

Imprezy

Konkursy

Projekty

Regulaminy

Usługi

Foto

Archiwum

Kontakt 

Sekcje Plan zajęć Kursy

  

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

Szpital Jerozolimski

ul. Armii Krajowej 68

82-200 Malbork

tel:55 272 38 52

fax: 55 272 46 01

e- mail: biuro@kultura.malbork.pl

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA

ODPŁATNOŚCI

 

Szanowni Państwo w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2016/2017  MCKiE pragnie poinformować, że zapisy na zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w MCKiE trwać będą od 5 września br.

Bliższych informacji udziela:
Kierownik ds. edukacji artystycznej dzieci i dorosłych

Maria Seibert

tel: 508-198-237

          e - mail: edukacja@kultura.malbork.pl 
 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to koniec września - początek października bieżącego roku.

Karty zgłoszenia na zajęcia powinny być składane w MCKiE

ul. Armii Krajowej 68

 w godzinach pracy sekretariatu, tj.

w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8:00 – 15:30

oraz w środę w godz. 8:00 - 19.00.

 

Warunkiem przyjęcia karty zgłoszenia będzie podpisanie przez rodzica, opiekuna lub uczestniczącą w zajęciach osobę pełnoletnią deklaracji, że zapoznała się i zaakceptowała Regulamin uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. Regulamin określa warunki organizacyjne i finansowe uczestnictwa w zajęciach MCKiE.
Druk zgłoszenia, deklaracji oraz Regulamin uczestnictwa w zajęciach dostępne są na stronie internetowej Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji (www.kultura.malbork.pl) oraz w sekretariacie MCKiE. Pakiet wspomnianych dokumentów zostanie również przekazany instruktorom.

LICZBA MIEJSC W SEKCJACH JEST OGRANICZONA

Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza automatycznego przyjęcia zgłoszonego na zajęcia prowadzone przez MCKiE. O tym fakcie decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia oraz – po zakwalifikowaniu uczestnika – terminowe uiszczenie pierwszej wpłaty. Osoby dodatkowe zapisywane będą na listach rezerwowych i informowane w późniejszym terminie o ewentualnym zwolnieniu się miejsca.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA

ODPŁATNOŚCI

Tegoroczna oferta edukacyjna obejmuje:

 

Zajęcia taneczne w zespołach

 „Bursztynki”

"Impuls"

"Uśmiech"

"SDF"

 

Zajęcia wokalne

Studio wokalne „Balbiny”

Indywidualne zajęcia wokalne

Chór "Lutnia"

 

Zespół Instrumentalny Muzyki Dawnej - "POMEZANIA"

Klub gitary

 

Sekcja szachowa

Zajęcia taneczno ruchowe

Uniwersytet 3 Wieku

 

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u