PROJEKTY

 

Projekt "sPLot kuLTur"

 

     Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zostało partnerem w projekcie "sPLot kuLTur" Fundacji Centrum Solidarności z Gdańska. Przedstawiamy ofertę projektową skierowaną do wszystkich zakochanych w działaniach teatralnych. Opis projektu poniżej.

Weź udział w polsko-litewskim projekcie „sPLot kuLTur”!
Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do udziału w polsko-litewskim projekcie teatralnym „sPLot kuLTur” [5-24 września 2013]. Pierwszą część projektu stanowią zajęcia warsztatowe, które będą odbywać się w dniach 5-14 września 2013 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Będą one prowadzone przez profesjonalistów, zajmujących się m.in. tańcem, grą aktorską, improwizacją i scenografią. Ich efektem będą dwie etiudy teatralne, stworzone wspólnie przez instruktorów i uczestników projektu. Drugą częścią projektu jest objazdowy festiwal teatralny, który odwiedzi cztery miejscowości, dwie w Polsce i dwie na Litwie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

ETAP I: [5-14 września 2013]
Interdyscyplinarne warsztaty teatralne, mające na celu kształtowanie wśród polsko-litewskiej młodzieży poczucia wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnego wypracowania definicji „solidarności”, a także poznania procesu powstawania spektakli teatralnych (zajęcia m.in. z zakresu improwizacji, scenografii, gry aktorskiej, tańca, reżyserii światła). Wszystko pod okiem profesjonalnych instruktorów.

ETAP II: [15-24 września 2013]
Objazdowy festiwal na terenie woj. pomorskiego oraz Litwy, podczas którego uczestnicy będą prezentować efekt wcześniejszych warsztatów.

UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do młodzieży z Polski i Litwy w wieku 18-26 lat, którzy:
- mają doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej, dramy czy innych działań
   artystycznych;
- władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym [warsztaty będą
   prowadzone w języku angielskim];
- są kreatywni, otwarci na nowe doświadczenia i zainteresowani tematyką
   tworzenia teatru.

Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby [12 osób z Polski, oraz 12 osób z Litwy]

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fcs.org.pl (podstrona projektu „sPLot kuLTur”) i dostarczyć go do siedziby Organizatora najpóźniej do 22 kwietnia 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy można:
- wysłać pocztą na adres: Fundacja Centrum Solidarności, ul. Wały Piastowskie
   24, 80-855, Gdańsk,
- zrobić skan i wysłać e-mailem na adres: d.kopczynska@fcs.org.pl,
- wysłać faxem (+48 58 308 42 34).

Wybór uczestników projektu nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń
 i zostanie opublikowany do 1 maja 2013 r. na stronie Fundacji (www.fcs.org.pl).

KOSZTY
Organizator pokrywa następujące koszty:
- zakwaterowania;
- wyżywienia;
- podróży uczestników z Litwy (bilety II klasy w obie strony do 70 Euro),
   uczestnicy z Polski koszty podróży ponoszą na własny rachunek;
- materiałów wykorzystywanych podczas trwania warsztatów oraz produkcji
   etiud teatralnych.

Dodatkowe pytania dotyczące projektu prosimy kierować do koordynatorki Doroty Kopczyńskiej na adres: d.kopczynska@fcs.org.pl. Więcej informacji dotyczącej projektu na www.fcs.org.pl.

ZAPOWIEDZI

 
 

KURSY

 
 

FESTIWALE

 
 

ZESPOŁY

 
 

GALERIA

 
     
       

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u